2016-11-18 10:22

Vi jobbar ständigt med att förbättra arbetsmiljön. Här används hjälpmedel för att uttransportera betongblock ca 150 kg på Franzenskolan.#leeab

Visa på Instagram ⇒