Asbest

Vad är asbest?

Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen. Den dominerande asbestsorten är krysotil (vit asbest). Asbest var länge populärt tack vare materialets värdefulla tekniska egenskaper, men är idag förbjudet på grund av hälsoriskerna. Så länge det ligger orört, oftast i äldre byggnader och fastigheter, är det inte farligt, men vid rivning och renovering frigörs fibrerna och kan orsaka allvarliga sjukdomar.

Vilka är riskerna med asbest?

När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under lång tid, eftersom fibrerna är extremt lätta och tunna. Att andas in dessa kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel ärrbildning i lungan, sämre lungkapacitet och cancer. Den vanligaste cancerformen är mesoteliom, en mycket allvarlig tumörform som skördar ett hundratal personers liv i Sverige varje år.

Långsamt förlopp

Symptomen efter att ha arbetat oskyddat med asbest uppträder först efter 20 – 40 år. Enligt Socialstyrelsens cancerregister avlider fortfarande cirka 100 personer per år i sjukdomen mesoteliom som resultat av tidigare exponering för asbesthaltigt damm.

LEEAB Jobbar säkert med asbest

LEEAB har behörighet och tillstånd från arbetsmiljöverket att sanera asbest. LEEAB har även tillstånd att transportera avfallet.

LEEAB har:

  • Utbildningsintyg för personal som leder arbetet
  • Utbildningsintyg för personal som utför arbetet
  • Tjänstbarhetsintyg för personal som kommer att utföra arbetet (49 § i föreskrifterna om asbest AFS 2006:1)
  • Yttrande från lokalt skyddsombud, (16 §§ i föreskrifterna om asbest AFS 2006:1)
  • Hanterings- och skyddsinstruktioner för arbetet som ska utföras.

Beroende på vad för slags arbete som utförs finns det olika krav på andningsskydd.

Rivning inomhus:
När vi river asbest inomhus använder vi tryckluftsmatad helmask med säkerhetstryck och flyktfilter.

Rivning utomhus:
När vi utför dammande arbeten utomhus, till exempel sanering efter husbrand, använder vi tryckluftsmatad eller fläktassisterad helmask med P3-filter. När vi plockar ned eternit utomhus, till exempel eternittak, använder vi halvmask med P3-filter.

Rivning med glove-bag eller motsvarande:

När vi river asbest och använder glove-bag eller liknande använder vi helmask eller fläktassisterad helmask med P3-filter för oförutsedda händelser.


Artikel hos Ahlsell

Ahlsell har publicerat en artikel om vårt arbete kring Asbest. Läs artikel här »

Kontakta oss

Adress
Korsmässvägen 13
871 65 Härnösand

Tel: 0611-245 97
Mobil: 070-600 71 51
E-post: leif@leeab.se
Instagram: @leeabharnosand

Kontakt

Fält märkta med * är obligatoriska