Tjänster

Här kan du läsa mer om de tjänster vi erbjuder.

Håltagning

Vi utför alla typer av håltagning i de flesta material, såsom betong, tegel och granit. Vi använder oss av moderna maskiner för att arbetet ska ske så smidigt och effektivt som möjligt och ge optimalt slutresultat. Vi utför kärnborrning i betong, tegel, granit, stambyte, trä med mera. Vi har utrustning för att klara borrning i dimensionerna 10 till 850 mm. Borrning utförs bland annat i väggar och valv för rör-, el- och ventilationsinstallationer som Pax-ventiler.

Visa hela texten

Stäng

Sågning

Sågning utförs i de flesta material, däribland betong, tegel och granit. Vi sågar i både väggar och golv samt utför spårsågning. Vi väggsågar och golvsågar med diamantklingor i alla typer av material såsom betong, tegel, granit, murade väggar, armerad betong, bankvalv, balkar med mera.

Visa hela texten

Stäng

Slipning

Vi utför slipning av betonggolv, golvfärg och spackel samt betongfräsning. Kontakta oss gärna för mer information.

Visa hela texten

Stäng

Rivningsarbeten

Vi kan riva det mesta, stort som smått. Vid lättare rivning använder vi oss av moderna handmaskiner och transporterar bort massorna på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Vår personal har gedigen kunskap om materialets egenskaper, lång erfarenhet av arbetet och tillgång till en modern maskinpark med bland annat bilningsrobot och bilhammare. En kombination som garanterar precision och väl utförda rivningsarbeten.

Visa hela texten

Stäng

Robotrivning

Vid större och tyngre rivningar ökar en rivningsrobot kapaciteten påtagligt utan att precision och kvalitet påverkas negativt. Arbete med rivningsrobot innebär också en arbetsmiljövinst i och med att vibrationer och tunga lyft kan undvikas.

Visa hela texten

Stäng

Byggledning & konsulttjänster

Som byggledare tar LEEAB ansvar för att projektet hanteras på ett välplanerat, säkert och strukturerat sätt. Vi kan ansvara för hela projektet eller avgränsade delar av det. Vi erbjuder våra kunder trygghet, effektivitet och ett väl genomfört projekt där kundens önskemål och förutsättningar står i fokus.

LEEAB erbjuder byggledning i sin helhet i form av komplett organisation eller som delar av de funktioner som ingår i en projektledningsorganisation. Vi hjälper våra kunder att driva projekt mot uppsatta mål. Vi har den kunskap och erfarenhet som krävs för att leverera det förväntade resultatet.

Byggledning

 • Bygg- och installationsledning
 • Projekteringsledning
 • Beställarens ”högra hand”
 • Projekteringsledning
 • Projektstart
 • Tidsplanering

Konsulttjänster

 • Kalkylering
 • Ekonomistyrning
 • Hjälp med upphandling
 • Kvalitetsledning
 • Arbetsmiljöledning

Visa hela texten

Stäng