2020-06-25 12:53

Rivning yttervägg för utbyggnad i Långviksmon #strängbetong #leeab#havator #concretecutting

Visa på Instagram ⇒