2018-07-04 09:36

Rivning av skorsten på samlat gymnasium och sortering rivningsmaterial med #Bobcat#leeab

Visa på Instagram ⇒