2018-10-26 15:05

Rivning av skorsten Geresta och borrning av ett 760 mm hål till brunn för ny ledning reningsverk Härnösand.#leeab

Visa på Instagram ⇒