Referenser

Här ser du ett urval på de arbeten vi utfört. Vill du ha fler exempel så är du välkommen att kontakta oss!

Mittuniversitetet, Sundsvall

Kund: SKIFU, Tyréns
Datum: 2016
Typ: Byggledning

LEEAB var byggledare för markarbeten som underkonsult åt Tyréns. Projektet slutfördes under hösten 2016.

Fler bilder:

Härnösands gymnasium

Kund: Hemfosa, Ellextre
Datum: maj 2016–december 2017
Typ: Byggledning, rivning, borrning,sågning

Samverkansprojekt och totalentreprenad. Byggledning på uppdrag av Hemfosa i Norrland AB.
Totalentreprenör Ellextre.

H&M, Härnösand

Kund: Westerlind Fastigheter
Datum: januari 2017–januari 2018
Typ: Byggledning

Ombyggnad av H&M:s lokaler i Härnösand. Byggledning på uppdrag av fastighetsägaren Westerlind Fastigheter.

Fler bilder:

Bryggaren Strand 2, Härnösand

Kund: Westerlind Försäljning AB
Datum: december 2017–december 2018
Typ: Byggledning

Provgropar inför nybyggnad av 28 lägenheter på Bryggaren Strand i Härnösand. Byggledning på uppdrag av Westerlind Försäljning AB.

Fler bilder:

Arbetsförmedlingen, Härnösand

Kund: Faradium Bygg
Datum: mars–november 2016
Typ: Rivning

Rivning för Arbetsförmedlingens nya lokaler i Härnösand.

Fler bilder:

Hedda Wisingskolan

Kund: Jasab
Datum: april–augusti 2016
Typ: Sågning, borrning, rivning

Sågning för nya avlopp samt rivning och sågning av vägg på Hedda Wisingskolan. Borrning för ventilation.

Fler bilder:

Wendela Hellmanskolan

Kund: Jasab
Datum: juni 2016–juni 2017
Typ: Rivning

Rivningsarbeten på Wendela Hellmanskolan.

Fler bilder:

Viadukt, Härnösand

Kund: Peab Anläggning
Datum: maj–augusti 2016
Typ: Bilning

Frambilning av armering vid viadukt under järnvägen i Härnösand.

Fler bilder:

Ny reception Härnösands kommun

Kund: Härnösands kommun
Datum: augusti 2016
Typ: Sågning, rivning

Sågning och rivning för ny reception hos Härnösands kommun.

Fler bilder:

Engelska skolan, Sundsvall

Kund: Hus och Nyproduktion i Sundsvall Entreprenad AB
Datum: juni 2017–maj 2018
Typ: Rivning, borrning

Förberedande arbeten för rivning av tak och väggar, samt borrning för nytt kök på Engelska skolan. Totalentreprenör Hus och Nyproduktion.

Fler bilder:

Fritidsbåtsmuseet, Härnösand

Kund: TW Monopolet AB
Datum: januari–juni 2017
Typ: Rivning, sågning, bilning, borrning

Rivningsarbeten, sågning och bilning samt borrning för nytt fritidsbåtsmuseum i Härnösand.

Fler bilder:

Guldsmeden 9, Härnösand

Kund: NCC
Datum: juni 2017–januari 2018
Typ: Sågning, rivning

Arbeten i fastigheten Guldsmeden 9 i centrala Härnösand på uppdrag av huvudentreprenören NCC. Sågning och rivning för nya Espresso House, nya lägenheter samt för hisschakt och nytt fläktrum.

Fler bilder: