Om oss

Den första mars 2016 förvärvade Leif Erlandsson och Viktoria Boström betonghåltagnings företaget Bejab Borr AB. I och med förvärvet gjordes en namnändring till L Erlandsson Entreprenad (LEEAB) AB. LEEAB har lång erfarenhet av arbeten inom anläggnings- och byggbranschen, arbetena utförs med kundens önskemål och behov i fokus.

LEEABs huvudkontor ligger i Härnösand.

LEEAB utför idag alla typer av håltagningsarbeten i de flesta material såsom betong, tegel, granit, men utför även övriga rivnings- och sågningsarbeten och asbestsanering, liksom byggledning och konsultation inom bygg- och anläggningsbranschen.

Vår utrustning inkluderar robotar, högfrekvent håltagningsutrustning. Oavsett storlek på Ert projekt, har vi rätt utrustning för de flesta förhållanden. Vi arbetar åt såväl stora som små företag och även privatkunder, där vi bland annat erbjuder rot-jobb.
LEEAB tillhandahåller en helhetslösning från start till mål och sätter alltid kundens behov och önskemål i centrum.

Vi utför högklassiga arbeten på ett rent och professionellt sätt. Oavsett uppdrag är LEEAB en partner att lita på. Kvalitet, Erfarenhet och Hållbarhet är nyckelorden i vårt arbete.

Kvalitet

Kvalitet är viktigt för LEEAB och kvalitetsarbetet omfattar såväl kvaliteten på utfört arbete som på tjänsterna och hela organisationen. För oss ska kvalitets- och utvecklingsarbete alltid vara en naturlig och integrerad del i den dagliga verksamheten.

Erfarenhet

Erfarenhet är trygghet. Med över 30 års erfarenhet av och en bred kompetens kan LEEAB idag åta sig ett brett spektrum av uppdrag inom bygg- och anläggningsbranschen, inklusive håltagning, rivning, asbestsanering, byggledning och konsultation.

Ägaren Leif Erlandsson har arbetat inom Y-bygg, BPA, Peab, Skanska, Vägverket Produktion och Svevia AB i främst ledande positioner och har lång erfarenhet av arbetsledning, bygg- och projektledning, projekteringsledning, kalkylering, anbudsutvärdering, anbudslämning, inköpsfrågor, ledningsgruppsarbete, organisationsfrågor, förändringsarbete, ekonomi, förhandlingar och personansvarsfrågor.

LEEAB:s personal har en gedigen kunskap och är företagets främsta resurs för att lyckas hålla hög kvalitet i varje leverans. Kompetensutveckling sker kontinuerligt för att vi ska vara ledande på marknaden.

Hållbarhet

För LEEAB är klimatpåverkan en viktig fråga. Vi arbetar aktivt för att bidra till ett hållbart samhälle genom att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
Projekten planeras noggrant för att de miljövänligaste alternativen ska användas. Metoder för att återvinna eller återanvända det rivna materialet på bästa sätt tillämpas alltid i våra projekt.
Våra arbetsplatser ska vara trygga, säkra och utvecklande. Alla medarbetare har och tar ansvar för sin egen och andras säkerhet. Förutsättningarna ska vara goda för en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö och därmed långsiktigt friska medarbetare.

Kontakta oss

Adress
Korsmässvägen 13
871 65 Härnösand

Tel: 0611-245 97
Mobil: 070-600 71 51
E-post: leif@leeab.se
Instagram: @leeabharnosand

Kontakt

Fält märkta med * är obligatoriska