2020-10-30 13:19

I veckan har vi utbildat oss i hur vi ska sanera asbest säkert och rätt.
Ny gren i verksamheten.
#leeab #asbestsanering